Displej – RD 500

Displej upotrebljavamo za brz pogled izmerenih električnih veličina odnosno za brzo podešavanje mernog pretvarača bez personalnog računara.Navigacijsko dugme i grafički LCD displej omogučuju kontrolu veličina i podešavanje mernog pretvarača na daljinu. Sa izborom adresa je moguce vršiti nadzor do 32 merna pretvarača (U) MT5x0

Osobine

– Upotreba mernih pretvarača na daljinu (U)MT560, (U)MT550, (U)MT540
– Prikljčenje mrežu do 32 pretvarača
– RS485 komunikacija
– Univerzalno napajanje 48-276V AC, 20-300V DC
– Grafički displej 128 x 64 pik
– Višejezična podrška

Katalozi, sertifikati u uputstva