Transformatori i napajanja

Transformatori

Napajanja

I AC/DC ispravljači
– u zatvorenom kućištu snage 15W-15000W
– u otvorenom kućišti PCB snage 1W-400W
– napajanja za DIN šinu snage 10W-960W
– modularna napajanja snage 400W-1200W
– rek napajanja snage 1000W-24000W
– adapteri: desktop, eksterni i zidni snage 5W-360W
II DC/DC Konvertori:
– Sa zatvorenim kućištem: industrijski 15-1000W, železnički 30-300W
– Na štampanoj ploči (On-board): izolovani 30-100W i neizolovani 10-15W
– PCB 5-40W
III LED napajanja-drajveri za osvetljenje:
– u plastičnom kućištu sa i bez korekcije snage
– u metalnom kućištu sa korekcijom snage (PFC)
– u otvorenom-PCB kućištu sa korekcijom snage (PFC)
– dodaci za LED : led trake, kontroleri, konvertori, daljinki upravljači sa i bez funkcije dimovanja i DC-DC napajanja.
IV Punjači baterija :
– prenosni 120-230W
– solarni (stand alone) DC/AC invertor-punjač 450W i 500W,
– stacionarni 300-1000W
V INVERTORI DC/AC:
– sa modifikovanim sinusnim izlazom 100-2500W
– sa pravim sinusnom izlazom 200-3000W i daljinskim upravljačima
– solarni sa pravim sinusnim izlazom i solarnim punjačem 1500-3000W (UPS i Energy saving mod rada)