Strujni merni transformatori

Tipovi

Primarni struja: od 30A do 7.500A
Sekundarni struja: 5A
Klasa tačnosti: 0.5, 1.0, 3

Tip Snaga Iprim/5A Primarni provodnik
ASR 20.30 1 VA … 7.5 VA 50 A … 300 A Ø 21 mm
ASR 201.3 1 VA … 7.5 VA 50 A … 300 A Ø 21 mm
ASR 21.3 1 VA … 10 VA 100 A … 600 A Ø 22,5 mm
ASR 22.3 1 VA … 15 VA 40 A … 600 A Ø 22,5 mm
ASR 22.3 2U 2.5 VA … 10 VA 100 A … 600 A Ø 22,5 mm
ASK 205.3 1 VA … 10 VA 60 A … 400 A 20×5 mm, Ø 17,5 mm
ASK 21.3 1 VA … 15 VA 40 A … 600 A 20×10 mm, Ø 19,2 mm
ASK 231.5 1 VA … 15 VA 50 A … 600 A 30×10 mm, Ø 28 mm
ASK 31.3 1 VA … 10 VA 50 A … 750 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 26 mm
ASK 31.3 2 U 2.5 VA … 15 VA 100 A … 600 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 26 mm
ASK 31.4 1.25 VA … 15 VA 50 A … 750 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 28 mm
ASK 31.4 2U 2.5 VA … 15 VA 100 A … 600 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 28 mm
ASK 31.4 3U 2.5 VA … 15 VA 100 A … 600 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 28 mm
ASK 31.5 1 VA … 30 VA 40 A … 750 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 28 mm
ASK 31.5 2U 2.5 VA … 15 VA 75 A … 600 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 28 mm
ASK 41.3 1 VA … 15 VA 100 A … 800 A 40 x 12 mm, 32 x 18 mm, Ø 26 mm
ASK 421.4 1 VA … 30 VA 30 A … 500 A 20 x 10 mm, Ø 20 mm
ASK 41.4 1.25 VA … 30 VA 50 A … 1000 A 40 x 10 mm, 2 x 30 x 5 mm, Ø 32 mm
ASK 41.4 2U 2.5 VA … 15 VA 100 A … 1000 A 40 x 10 mm, 2 x 30 x 5 mm, Ø 32 mm
ASK 41.4 3U 2.5 VA … 15 VA 100 A … 1000 A 40 x 10 mm, 2 x 30 x 5 mm, Ø 32 mm
ASK 412.4 1.25 VA … 30 VA 50 A … 800 A 40 x 10 mm, 30 x 15 mm, Ø 30.5 mm
ASK 541.4 1 VA … 30 VA 30 A … 1000 A 40 x 10 mm, 2 x 30 x 5 mm, Ø 32 mm
ASK 51.4 1.5 VA … 30 VA 100 A … 1250 A 50 x 12 mm, 2 x 40 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 51.4 2U 2.5 VA … 30 VA 200 A … 1200 A 50 x 12 mm, 2 x 40 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 51.4 3U 2.5 VA … 15 VA 200 A … 1200 A 50 x 12 mm, 2 x 40 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 61.4 1.5 VA … 30 VA 200 A … 1600 A 63 x 10 mm, 2 x 50 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 61.4 2U 2.5 VA … 30 VA 250 A … 1600 A 63 x 10 mm, 2 x 50 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 61.4 3U 2.5 VA … 15 VA 200 A … 1600 A 63 x 10 mm, 2 x 50 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 63.4 1.5 VA … 15 VA 300 A … 2000 A 60 x 30 mm, 50 x 40 mm, Ø 44 mm
ASK 63.6 1.5 VA … 30 VA 200 A … 2000 A 60 x 30 mm, Ø 30 mm
ASK 81.4 2.5 VA … 45 VA 400 A … 2000 A 80 x 10 mm, 60 x 30 mm, 2 x 60 x 10 mm, Ø 55 mm
ASK 81.4 2U 5 VA … 30 VA 500 A … 2000 A 80 x 10 mm, 60 x 30 mm, 2 x 60 x 10 mm, Ø 55 mm
ASK 101.4 5 VA … 45 VA 500 A … 2500 A 100 x 10 mm, 2 x 80 x 10 mm, Ø 70 mm
ASK 101.4 2U 5 VA … 30 VA 600 A … 2500 A 100 x 10 mm, 2 x 80 x 10 mm, Ø 70 mm
ASK 103.3 5 VA … 45 VA 750 A … 3000 A 2 x 100 x 10 mm, 3 x 80 x 10 mm, Ø 85 mm
ASK 123.3 5 VA … 45 VA 1000 A … 4000 A 123 x 30 mm, 3 x 100 x 10 mm, Ø 100 mm
ASK 129.10 5 VA … 45 VA 1000 A … 7500 A 120 x 10 mm
WSK 30 2.5 VA … 5 VA 1 A … 20 A
WSK 40 2.5 VA … 15 VA 1 A … 30 A
WSK 60 2.5 VA … 15 VA 5 A … 30 A
WSK 70.6 2.5 VA … 15 VA 25 A … 100 A

Katalozi, sertifikati i uputstva