Merni centri MC 7×0

Merni centri su namenjeni za merenja,analizo i kontrolu jednofazne ili trofaznenelektroenergetske mreže. . Na principu brzog uzimanja uzoraka naponskih i strujnih signala instrumenti pravu efektivnu (RMS) vrednost. Ugradjeni mikroprocesor iz merenih signala izračunava merne veličine (napon,struju,frekvencu,energiju,snagu,fazni ugao,THD…)

Prednosti

– Ocenjivanje kvaliteta električnog napona po SIST EN 50160
– Merenje trenutnih vrednosti preko 140 veličina (U, I, P, Q, S, PF, PA, f, φ, THD, MD, energija, cena energije po tarifama…)
– Klasa tačnosti 0,5 ali 0,2 (na zahtev)
– Zapisivanje do 32 merenih veličina i alarma u internu memoriju (8 MB flash)
– RS 232/RS 485 komunikacija do 115.200 bit/s ali Ethernet komunikacija
– MODBUS in DNP3 komunikacijski protokol
– Do 4 ulaza ili izlaza (analogni izlazi, pulzni izlazii, alarm izlazi, tarifni ulazi)
– Univerzalno ili AC napajanje
– Automatsko područje nazivne struje do 5 A in nazivnog napona do 500 V
– Podesivi tarifni sat, prikaz potrošnje električne energije u proizvojnoj valuti
– Višejezična podrška
– Korisničko prijatana PC programska oprema MiQen
– MC 770 – napredni analizator mreže
– MC 750 – beleženje mreže
– MC 740 – multifunkcijski merač

Katalozi, sertifikati i uputstva