Merni pretvarači MTUMT 5×0

Merni pretvarač MT/UMT 5×0 se upotrebljavaju za merenje, analiziranje i prikaz parametara monofazne ili trofazne električne mreže. Na principu brzog uzimanja uzoraka naponskih i strujnih signala instrumenti pravu efektivnu (RMS) vrednost. Ugradjeni mikroprocesor iz merenih signala izračunava merne veličine (napon,struju,frekvencu,energiju,snagu,fazni ugao,THD…)

Osobine

– Ocenjivanje kvaliteta električnog napona po standardu SIST EN 50160
– Merenje trenutnih vrednosti preko 140 veličina (U, I, P, Q, S, PF, PA, f, φ, THD, MD, energija, cena energije po tarifah, …)
– Klasa tačnosti 0,2
– Harmonska analiza faznih, medfazni naponai i struja do 63. harmonika
– Beleženje do 32 mernih veličina i alarma u internu memoriju (8 MB flash)
– Merenje 40 minimalnih in maksimalnih vrednosti u različitim vremenskim periodima
– 32 podešavajuča alarma
– Širok nazivno frekventnoo područje 16 Hz do 400 Hz
– Mogučai tri komunikacijska ulaza (RS 232/RS 485 komunikacija do 115.200 bit/s ili Ethernet komunikacija ili USB komunikacija)
– MODBUS i DNP3 komunikacijski protokol
– Odaljeno ekransko povezivanje
– Do 4 ulaza ili izlaza (Analogni izlazi, Pulzni izlaz, Alarmski izlaz, Tarifni izlaz)
– Dodatni komunikacijski port (COM 2)
– Univerzalno napajanje (2 naponska područja)
– Avtomatsko područje nazivne struje i nazivnog napona (max. 12.5 A in 600 VL-N)
– Podešavajuci tarifni sat, prikaz potrošnje električne energije u proizvoljnoj valuti
– Kučište za montažo na DIN-šinu
– Korisničko prijatana PC programski softwer MiQen

TIPOVI

– multifunkcijski pretvarači i analizator mreže
MT/UMT 550 – multifunkcijski pretvarač i zapis mreže
MT/UMT 540 – multifunkcijski pretvarač

Katalozi, sertifikati i uputstva