Merni pretvarači MTUMT 51x

Merni pretvarači MT51x so namenjeni za merenje i kontrolu u jednofaznoj i trofaznoj električnoj mreži. Strujni naponski ulazi su otpornim lancem odnosno sa strujnim transformatorom galvansko deljeni od sistema. Na brzog uzimanja uzoraka naponskih i strujnih signala merač meri efektivnu (RMS) vrednost.Ugradđeni mikroprocesor iz merenih signala izračunava veličine (napon,struja,frekvenca,energija,snaga,faktor snage,fazni uglovi,THD itd..)

Osobine

– Merenje trenutnih vrednosti svih jedenofaznih veličina: U, I, P, Q, S, f, φ, energija, THDU, THDI, MD
– Klasa tačnosti 0,2
– 16 podesivih alarma
– Široko nazivno frekventno područje od 16 do 400 Hz
– Komunikacijski posrednik RS 232/RS 485 do 115.200 bit/s ili USB-komunikacija ili ujedno internet i USB-komunikacija
– Komunikacijski protokol MODBUS
– Najviše 2 ulaza ili izlaza (analogni izlaz, digitalni ulaz, alarmski, digitalni, impulsni izlazii)
– Univerzalno napajanje (dva naponska područja)
– Automatsko područje nazivne struje i nazivnog napona (maks. 12,5 A in 600 VL-N)
– Montaža DIN-šina
– Korisničko prijatna PC-programska oprema MiQen

Katalozi, sertifikati i uputstva