Merni pretvarač MI 45x

Merni pretvarači porodice MI 45x su namenjeni za upotrebu u industrijskim procesima.

Tipovi

MI 458, MI 456 – Pretvaranje jednosmerne struje u odgovarajuče jednosmerne strujne ili naponske signale.
MI 454 – Pretvara položaj klizača potenciometra ili kliznog otpora u teretno nezavisanu jednosmernu struju ili napon.
MI 452 – Meri otpornost na ulaznim terminalima i pretvara u teretno nezavisanu jednosmernu struju ili napon
MI450 –  Pretvara nelinearne otpra senzora (RTD – senzori) u odgovarajuč jednosmerni strujni ili naponski signal.

Katalozi, sertifikati i uputstva