Brojila energije za montažu na din šinu

Brojilo energije za monatažu na DIN šinu su namenjeni za merenje energije u industriji. Mogu dati informaciju o vlastitoj potrošnji fabričke opreme. Mikroprocesorski su podržani i preko posrednika komuniciraju sa računarom i mogu da imaju tarifne ulaze. Strujni ulazi mogu biti do 125A. Priključne spojnice su zaštičene tako da neovlašena osoba nema dostopa do njih. Poroodica brojila WSx10x ima odobrenje PTB u skladu sa MID direktivom. Brojila imaju po standarduEN 62053-21 za brojila radne energije tačnost klase 1.

Tipovi

Monofazna brojila radne energije

Brojilo energije WS 0011, WS 0011
Brojilo energije WS 0014
Brojiloenergije WS 0021
Brojilo energije WM1-6

Trofazna brojila radne energije

Brojilo energije WS 0030, WS 0031
Brojiloi energije WS 0101, WS 0102, WS 1102
Brojilo energije WS 0301, WS 0302, WS 1302

Katalozi, sertifikati i uputstva