Merači energije sa prikazom snage WQ

Merači energije sa prikazom snage imaju kučište za ugradnju u panel.Neki od njih mogu da pokazuju trenutnu snagu u monofaznom ili trofaznom sistemu sa ravnomernim i neravnomernim opterečenjem.

Tipovi

Mogu da imaju jednu mehaničko brojilo energijeL (WQ 0217), dva mehanička brojila (WQ 1217), jedno mehaničko bojilo enegije i jedna kazaljka za meenje snage (90 stepeni- WQ 0207),jedno mehaničko brojilo energije i jedna kazaljka za merenje snage (240 stepeni – WQ 2207). Odgovarajuči su i za merenje faktora snage.

Katalozi

Cenovnici, sertifikati i uputstva