Bimetalni merači maksimuma struje MQ

Merači maksimuma struje sa bimetalnim sistemom su namenjeni za kontrolu termičkog opterečenja transformatora, kablova, električnih mašina itd. Pokazuju prosečnu efektivnu vrednost struje,koja je prolazila u podešavajučem vremenu času merača 8minuta (prema dogovoru 15,20, i 30 minuta za MQ0207 i MQ0307). klasa tačnosti je 3, merači su predviđeni za promenljivu skalu.

Prema dogovoru izradimo instrument veličine 96x96mm i sa zaštitnim transformatorom.

Tehnički podaci

Na raspolaganju su sa različitim čeonim okvirima:
MQ 0507 –  45 x 45 mm
MQ 0407 –  48 x 48 mm
MQ 0307 –  72 x 72 mm
MQ 0207 –  96 x 96 mm
MQ 0107 –  144 x 144 mm

Svi imaju 90-stepeni skalu.

Katalozi

Sertifikati

Cenovnik