Merači naizmenične struje i napona sa okretnim gvožđem FQ

Merači sa okretnim gvožđem su namenjeni za merenje naizmenične struje ili napona frekvence u području od 15Hz do 100Hz. Efektivna vrednosti mere nezavisno od oblika signala struje ili napona.

Osobine

Klasa tačnosti 1,5. Početak skale je sabijen, zbog toga je čitanje približno 15 % mernog područja dalje. Po zahtevu izradjujemo ampermetre sa dvojnom ,trojnom i čak šestokratnom vrednošču nazivne struje. Područje preopterečenja je izuzetno nelinearno. Kos FQ0x07 je skala promenljiva.

Tehnički podaci

Na raspolaganju su različitim čeonim okvirima:
FQ 0507 –  45 x 45 mm
FQ 0407 –  48 x 48 mm
FQ 0307 –  72 x 72 mm
FQ 0207 –  96 x 96 mm
FQ 0107 –  144 x 144 mm
FQ 3307 –  72 x 72 mm
FQ 3207 –  96 x 96 mm
FQ 3107 –  144 x 144 mm
FN 0103 –  86 x 72 mm
FN 0201 –  115 x 96 mm

Sve skale su sa 90-stepeni.

Na rasplaganju su brodske varijante FQ 0407, FQ 0307, FQ 0207, FQ 0107.
Po zahtevu izradjujemo posebnu varijantu instrumenata.

Katalozi, sertifikati i uputstva