Kombinovani bimetalni merači maksimuma struje MQ

Kombinovani bimetalni merači maksimuma struje imaju ugradjenbimetalni sistem i sistem sa okretnim gvođem.
Namenjeni su za kontrolu trenutnog i termičkog opterečenja transformatora, kablova, električnih mašina itd. Prema dogovoru izrađuju se i instrumenti veličine 96×96 mm sa zaštitnim transformatorom.
Klase tačnosti za prosečnu efektivnu vrednost struje 3, za trenutne vrednosti u pa 1,5. Instrumenti imaju promenljivu skalu.

Tehnički podaci

Na raspolaganju su sa različitim čeonim okvirima.:
MQ 0317 –  72 x 72 mm
MQ 0217 –  96 x 96 mm
MQ 0117 –  144 x 144 mm

Katalozi

Cenovnici, sertifikati i uputstva