Merači jednosmernog napona ili struje sa okretnim kalemom BQ

Merači sa okretnim kalemom su namenjeni za merenje jednosmernih struja i napona . Merni sistem sa jdrnim magnetom je neosetljiv na elektromagnetne smetnje i otporan na elektromagnetne smetnje otporan je i na na vibracije i mehaničke udarce.

Tehnički podaci

Tok skale je u celom području linearen. Skala je promenljiva. Klasa tačnosti je 1,5. Ovi merači su rezultat dugogodišnje tradicije proizvodnje analognih instrumenta . Izrađeni su od kvalitetnih materiala. Na raspolaganju su sa različitim čeonim okvirima:

BQ 0507 –  45 x 45 mm
BQ 0407 –  48 x 48 mm
BQ 0307 –  72 x 72 mm
BQ 0207 –  96 x 96 mm
BQ 0107 –  144 x 144 mm
BQ 2507 –  45 x 45 mm
BQ 2407 –  48 x 48 mm
BQ 2307 –  72 x 72 mm
BQ 2207 –  96 x 96 mm
BQ 2107 –  144 x 144 mm

BQ 0x07 ima 90-stepeni skalu, BQ 2×07 poseduje 240-skalu.

Na raspolaganju su i brodske varijante BQ 0407, BQ 0307, BQ 0207, BQ 0107.
Izradimo i posebnu varijantu na osnovu vaših zahteva.

Katalozi, sertifikati i uputstva