Merači frekvencije sa jezičkom ZQ

Merači frekvencije sa jezicima su namenjeni za merenje frekvencije u području 45 do 65 HZ. Dvosistemski merači frekvencije sa jezičcima su predvidjeni za merenje dveju frekvencija za sinhronizaciju. Njihov razred tačnosti je 0,5.

Tehnički podaci

Na raspolagu su sa različitim čeonim okvirima:
ZQ 0317 –  72 x 72 mm
ZQ 0217 –  96 x 96 mm
ZQ 0117 –  144 x 144 mm
ZQ 1217 – 96 x 96 mm – dvosistemski frekvence sa jezičcima
ZQ 1117 – 144 x 144 mm – dvosistemski frekvence sa jezičcima
Grupa ZQ 0x17 ima jedan jeziček, grupa ZQ 1×17 ima dva.
Brodske varijante su na raspolganju za varijante ZQ 0317, ZQ 0217, ZQ 0117.

Katalozi

Sertifikati i uputstva