Brojilo električne energije WM3x6

Brojilo energije WM3-6 in WM3M6 (certifikat MID) namenjeni su za merenje energije trofazne električne mreže. Mogu se upotrebljavati u stambenim,industrijskim i komunalnim ustanovama.

Brojila mere energijju direktno u 4-žičnoj mreži u skaladu sa brzim uzimanjem uzoraka signala strujnog naponata i struje. Ugradjeni mikroprocesor meri snagu i (radnu/reaktivnu /prividnu), struju,napon,frekvencu,faktor snage i snagu.

Mikroprocesor upravlja sa LCD-displejom, LED-diodom, komunikacijo IR in opcijskom komunikacijom.

Prednosti

• Trofazno priključenje na DIN-šinu
• odobren certifikat MID (opcijski) WM3-6 ili WM3M6, klase 1 za tadnu energijo, saglasno sa sstandardom EN 62053-21 i B saglasnosti sa standardom EN 50470-3
• Klase 2 za reaktvnu energiju, saglasno sa s standardom EN 62053-23
• maksimalen struja (Imax) 65 A
• bazna struja 5 A (Ib)
• nazivni napon 3×230 V / 400 V (Un)
• naponski opseg rada (-20 % … + 15%) Un
• nazivna frekvenca 50 Hz ali 60 Hz
• vlastita potrošnja napona %mylt% 8 VA kod Un na fazo
• vlastita potrošnja napona %mylt% 0,8 VA kod Ib na fazo
• temperaturno područje rada u skladu sa standardom EN 50470
• digitalni displej 7+1 digitalnimi jedinicami (deljivost100 Wh)
• višenamenska crvenaLED-dioda
• konstantna LED 1000 imp/kWh
• infrared serijska komunikacija IR

Katalozi

Sertifikati, uputstva