Merač sa graničnicima MI7350

MI 7350 može da javlja prekoračenje  donje i gornje granice postavljenih vrednosti (MIN in MAX).

Instrument ima ugrađena dva izlazna releja sa preklopnom snagom 600VA. Prekoračenje gornje i donje granice postavljenih vrednosti prikazuje LED-dioda na skali .Signalizira jednosmerne ili naizmenične struje ili napone, frekvence i temeperaturu.

Tehnički podaci

Merač ima 90-stepeni  skalu na raspolaganju je sa čeonim okvirom 96 x 96 mm.

Katalozi, sertifikati i uputstva