SHUNT AR 0101

Ovojeni soupor AR 0101 povečava merno područje jednosmerne struje sa priključenjem na okretni kalem.
Shuntu su dodati priključni vezovi sa 0,035 omskim

Tehnički podaci

Mere odgovaraju DIN 43703. Klasa tačnosti je 0,5

NAZIVNI STRUJA (A)/60mV MASA (kg)
1, 1.5 0,18
2.5, 4, 6, 10,15, 25 0,20
40, 60, 100, 150 0,14
250 0,55
400 0,80
600 0,84
1000 1,50
1500 2
2500 3

Katalozi, sertifikati i uputstva