SHUNT AR 0105

Mere Shunta AR 0105 su prilagodjene prikljucnim konataktima mernog instrumenta, zbog toga se jednostavno učvrščuju sa vijcima M4. Osnovni merač je previdjen sa mernim sistemom 5mA i meri naponski pad 60mV. Ugradimo još samo pripadajuču skalu. Shunt-i mogu biti učvrščeni za kučište 96x96mm i 72x72mm i na instrumente BN 0103. Klasa tačnosti je 0,5. Merno područje struja je od 1A do 60A.

Katalozi