TAP-merač sa okretnim kalemom

TAP-merač sa okretnim kalemom sta namenjena za merenje položaja oduzimanja struje sa upotrebom otpornog lanca i sa pomočnom naizmeničnom naponskim naponom. Instrumenti pokazuje mesto oduzimanja na transformatoru, položaj dizalice ili ventila itd. Upotreblava sistem mosta. Otpornost preklopa od jedne do druge pozicije može da bude 400 ili 50 oma/korak.
Merni sistem sa magnetnim jezgrom nije osetljiv na spoljna elektromagnetna polja. Otporan je na mehaničke udarce i vibracije. Skala je potpuno linearna i promenljiva.

Tehnički podaci

Na raspolaganju je sa različitim čeonim okvirima:
CQ 0207 –  96 x 96 mm
CQ 2207 –  96 x 96 mm

Katalozi, sertifikati u uputstva