Komunikacijski posrednici

Komunikacijski posrednik iHUB-L1iHUB-L1-IO seupotrebljava u komunikacijskoj mreži putem WI-Fikomunikacije.
Posrednik ima ugradjena dva optička ulaza IR i serijsko komunikaciju RS485 sa protokolom MODBUS. Komunikacijski posrednik iHUB-L1-IO je opremljen još sa pulsnim ulazom i ulazom za temperaturni senzor (Pt1000).

Prednosti

•    Montaža na DIN-šinu u skadu sa standardom EN 60715.
•    Spoljnje napajanje AC.
•    Serijska komunikacija RS485.
•    Serijska komunikacija IR (2 ulaza).
•    Komunikacija WI-FI.
•    Pulsni ulaz (opcijsko) i ulaz za temperaturni senzor (opcijsko).

Katalozi

Cenovnici, sertifikati i uputstva