Programska oprema za sabiranje podataka sa mernih mesta MiSMART

Trinivojsko povezovalno programje MiSMART  je odlično orodje za izvajalce javnih storitev, dobavitelje električne energije in druge stranke na obeh koncih verige za distribucijo in porabo električne energije. Uporablja se lahko za rešitve za nadzor porazdeljenih pametnih omrežij ter za nadzor porabe energije na lokaciji.

Rešitev za nadzor porazdeljenih pametnih omrežij

• izboljšana zaščita sistema
• zanesljivejše delovanje
• hitrejši odzivi na napake
• boljše vzdrževanje
• nadzor nad porabo in izgubami energije  v omrežju
• pretekli podatki za boljše načrtovanje
• izboljšana kakovost energije
• boljši nadzor nad opremo

Kako deluje?

Zbiralnik podatkov MiSMART preko komunikacijskega sistema, ki deluje po načelu “push”, omogoča avtomatsko beleženje vseh predhodno določenih merilnih parametrov. Le-ti so shranjeni v podatkovni bazi MiSMART, kopija istih parametrov pa je v pomnilniku vsake naprave tudi lokalno shranjena kot rezervna kopija. Zapisi podatkovne baze, v formatu XML, so na voljo v grafični ali tabelarični obliki s pomočjo aplikativne programske opreme, ki jo uporablja  uporabnik MiSMART ali druga tretja stranka. Zapisi podatkovne baze vsebujejo številne parametre trifaznega sistema, parameter o kakovosti energije, fizične parametre (temperatura, pritisk, hitrost vetra, itd.), kot tudi alarme in podrobne zapise s časovno oznako.

Rešitev za nadzor porabe energije na lokaciji

• neprekinjen nadzor električne energije na različnih lokacijah v podjetju
• neprekinjen nadzor porabe plina/vode na različnih lokacijah v podjetju
• kontrola porabe in izgube energije v podjetju
• zanesljivejše delovanje ter vzdrževanje opreme
• boljše načrtovanje investiranja v opremo na osnovi pretekle porabe in podatkov o kakovosti električne energije
• spremljanje podatkov o kakovosti električne energije
• boljši nadzor nad vso opremo

Funkcionalnosti:

• trinivojska sistemska spletna infrastruktura za celoten nadzor sistemskih podatkov in delovanja
• centralizirana podatkovna baza, kjer so na voljo vsi konfigurirani podatki instrumenta
• lahko je instaliran na lokalnem strežniku v podjetju ali v oblaku
• celoten sistem za spremljanje statističnega vrednotenja za pretekle meritve, alarme in podatke v modulu za nadzor podatkov
• sistemske nastavitve se izvedejo v konfiguracijskem modulu
• možnost večkratnega izvoza podatkov za nadaljnje procesiranje podatkov v drugem sistemu (PQDIF, Excel)

Katalozi, sertifikati i uputstva